ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
SAMİMİYET TESTİ TEKLİFİNE NE DERSİNİZ?
İÇERİK
BAŞLIKLAR

Haluk ÇETİN

Cumhuriyet tarihimizde çok önemli milatlardan biri olarak yerini alan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra; son yıllarda ülkemize dayatılan ayrışma, kutuplaşma, çatışma ve katliamlara rağmen oluşturulmaya çalışılan uzlaşı, diyalog, birlik ve beraberlik atmosferinden, devletin hemen hemen her kademesine sızmış yapının icraatlarının sorgulanması kararlılığından, yine demokrasi mitingleriyle ülkede demokrasi iklimi yaratılacağı, bu demokratik fırsatın sporumuza da yansıyacağı beklentisiyle biz de sportif yönden kamu spor otoritelerine bazı tekliflerde bulunmak istedik:

. Spor federasyonlarının özerk ve bağımsız yapılarına çok önemli bir engel teşkil eden seçim sonuçlarını belirleyecek düzeydeki memur delegelerin oy kullanmalarına son verilmesine,

. Spor federasyonları seçimlerinin siyasi vesayetten arındırılarak, geniş katılımlı , bağımsız ve tarafsız demokratik bir delege sistemiyle yapılmasına,

. Spor federasyonlarına tahsis edilen bütçe miktarlarının hangi somut kriterlerle belirlendiğinin tespitine ve harcamaların bağımsız ve tarafsız bir kurula incelettirilmesine,

. Ödenekleri kamu bütçesinden tahsis edilen spor federasyonlarına alınan personelin hangi usül ve esaslara göre belirlendiğinin tespitine,

. Spor federasyonlarına alınan personele ödenen ücretlerin de hangi kriterlere göre belirlendiğinin tespitine,

. 2011 Erzurum Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile 2013 Mersin Akdeniz Oyunları organizasyonları harcamalarının  oluşturulacak bağımsız ve tarafsız bir kurula incelettirilmesine,

. Bu iki organizasyonun yazılım ve donanım işleri ihalelerinin incelenmesine,

. Bu iki organizasyonda görevlendirilen personele ödenen ücretlerin tespitine,

. Hizmet ve satınalma ihalelelerinin ihale bedellerinin çok yüksek olup olmadığının tespitine,

. Erzurum kış oyunları organizasyonunun yiyecek, içecek ve taşıma işleri ihalelerinin kaç kez hangi nedenlerle iptal edildiğinin ve hangi firmalara verildiğinin tespitine,

. Yine Erzurum kış oyunları organizasyonu için eski bir siyasetçinin firmasına 600 bin lira danışmanlık ücreti ödenip ödenmediğinin tespitine,

. Rio Olimpiyat kafilesine dahil edilen Spor Genel Müdürlüğü denetim birimi başkanının uzun süre hem denetim birimi başkanlığı ve hem de genel müdür yardımcılığı görevlerini birlikte yürütmesinin kamu yönetimindeki yönetim ve denetim hizmetlerinin bağımsızlığı ve ayrılığı temel ilkelerine uygun olup olmadığının belirlenmesine,

. 15 Temmuz süreci kapsamında Spor Genel Müdürlüğünde görevli iki başmüfettiş ve bir müfettişin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak; bu iki başmüfettişten birinin genel müdürlük diğerinin  daire başkanlığı ve il müdürlüğü görevlerini de yürütmeleri nedeniyle bu görevleri esnasındaki işlemlerinin incelenip incelenmeyeceğinin açıklanmasına,

. Amatör spor kulüplerine yapılan parasal yardımların hangi kriterlere göre belirlendiğinin tespitine,

. Spor tesisleri yapım ihalelerinin belirli firmalara verilip verilmediğinin tespitine,

. Ünversiteye girişte çok önemli avantaj ve burs sağlayan sporcu millilik belgelerinin usülüne uygun verilip verilmediğinin tespitine,

Ne dersiniz?

ahalukcetin@gmail.com

 

 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2016 | Son Güncelleme : 22.05.2018 - 08:56:59 | Şu an 89 kişi online | Kullanım Koşulları