Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı  
ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
KHK/672 - 1 Eylül 2016 Mükerrer
İÇERİK
BAŞLIKLAR

1 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29818 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN
ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,

başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı V.

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

S. SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

E K L E R

1 Sayılı Liste-1

1 Sayılı Liste-2

1 Sayılı Liste-3

1 Sayılı Liste-4

1 Sayılı Liste-5

1 Sayılı Liste-6

1 Sayılı Liste-7

1 Sayılı Liste-8

1 Sayılı Liste-9

1 Sayılı Liste-10

1 Sayılı Liste-11

1 Sayılı Liste-12

1 Sayılı Liste-13

1 Sayılı Liste-14

1 Sayılı Liste-15

2 Sayılı Liste-1

2 Sayılı Liste-2

3 Sayılı Liste

4 Sayılı Liste

 

KHK/701 - 8 Temmuz 2018 KHK/700 - 7 Temmuz 2018 KHK/699 - 6 Temmuz 2018 KHK/698 - 4 Temmuz 2018 KHK/697 - 12 Ocak 2018 KHK/696 - 24 Aralık 2017 KHK/695 - 24 Aralık 2017 KHK/694 - 25 Ağustos 2017 KHK/693 - 25 Ağustos 2017 KHK/692 - 14 Temmuz 2017 Mükerrer KHK/691 - 22 Haziran 2017 2. Mükerrer KHK/690 - 29 Nisan 2017 KHK/689 - 29 Nisan 2017 KHK/688 - 29 Mart 2017 KHK/687 - 9 Şubat 2017 KHK/686 - 7 Şubat 2017 Mükerrer KHK/685 - 23 Ocak 2017 KHK/684 - 23 Ocak 2017 KHK/683 - 23 Ocak 2017 KHK/682 - 23 Ocak 2017 KHK/681 - 6 Ocak 2017 KHK/680 - 6 Ocak 2017 KHK/679 - 6 Ocak 2017 KHK/678 - 22 Kasım 2016 KHK/677 - 22 Kasım 2016 KHK/676 - 29 Ekim 2016 KHK/675 - 29 Ekim 2016 KHK/674 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/673 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/672 - 1 Eylül 2016 Mükerrer
 
1 - 2
 8 :
 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2018 | Son Güncelleme : 25.06.2019 - 06:25:49 | Şu an 73 kişi online | Kullanım Koşulları