Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı  
ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
KHK/688 - 29 Mart 2017
İÇERİK
BAŞLIKLAR

29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/688

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İade hükümleri

MADDE 1 - (1) Ekli listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

 

   

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

 

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

 

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

 

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

 

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

 

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

 

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

 

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

 

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

 

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

 

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

 

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

 

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

 

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

 

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

 

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

 

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

 

 

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

 

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V

Listeler İçin Tıklayınız

 

KHK/701 - 8 Temmuz 2018 KHK/700 - 7 Temmuz 2018 KHK/699 - 6 Temmuz 2018 KHK/698 - 4 Temmuz 2018 KHK/697 - 12 Ocak 2018 KHK/696 - 24 Aralık 2017 KHK/695 - 24 Aralık 2017 KHK/694 - 25 Ağustos 2017 KHK/693 - 25 Ağustos 2017 KHK/692 - 14 Temmuz 2017 Mükerrer KHK/691 - 22 Haziran 2017 2. Mükerrer KHK/690 - 29 Nisan 2017 KHK/689 - 29 Nisan 2017 KHK/688 - 29 Mart 2017 KHK/687 - 9 Şubat 2017 KHK/686 - 7 Şubat 2017 Mükerrer KHK/685 - 23 Ocak 2017 KHK/684 - 23 Ocak 2017 KHK/683 - 23 Ocak 2017 KHK/682 - 23 Ocak 2017 KHK/681 - 6 Ocak 2017 KHK/680 - 6 Ocak 2017 KHK/679 - 6 Ocak 2017 KHK/678 - 22 Kasım 2016 KHK/677 - 22 Kasım 2016 KHK/676 - 29 Ekim 2016 KHK/675 - 29 Ekim 2016 KHK/674 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/673 - 1 Eylül 2016 Mükerrer KHK/672 - 1 Eylül 2016 Mükerrer
 
1 - 2
 8 :
 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2018 | Son Güncelleme : 25.06.2019 - 06:25:49 | Şu an 84 kişi online | Kullanım Koşulları