Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı  
ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
"3. KÖPRÜ İHTİYAÇ DEĞİL, RANT ARACIDIR!"
İÇERİK
BAŞLIKLAR

"3. Köprü Bir İhtiyaç Değil, Rant Yaratma Aracıdır!"

İlter Çelik, "Gerçek çözüm ulaşım sorununa bilimsel olarak bakılarak, deniz ve demiryolu taşımacılığını birincil alternatif olarak görmek ve İstanbul halkını sağlıklı, güvenli bir toplu taşıma sistemine yönlendirmekte aranmalıdır"

İLTER ÇELİK, "3. KÖPRÜ İHTİYAÇ DEĞİL, RANT ARACIDIR!"(BİZHABERİZ - SAİM TOKAÇOĞLU) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlter Çelik, yazılı açıklama yaparak, 3. köprünün bir ihtiyaç olmadığını, amacın rant yaratmak olduğunu belirtti. Çelik, "Gerçek çözüm ulaşım sorununa bilimsel olarak bakılarak, deniz ve demiryolu taşımacılığını birincil alternatif olarak görmek ve İstanbul halkını sağlıklı, güvenli bir toplu taşıma sistemine yönlendirmekte aranmalıdır" dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlter Çelik imzasıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:

"3. Köprü Bir İhtiyaç Değil, Rant Yaratma Aracıdır!

Gerçek Çözüm ;Ulaşım Sorununa Bilimsel Olarak Bakarak, Deniz ve Demir Yolu Taşımacılığını Birincil Alternatif Olarak Görmek ve İstanbul Halkını Sağlıklı, Güvenli Bir Toplu Taşıma Sistemine Yönlendirmekte Aranmalıdır

İstanbul AKP Hükümeti’nin oyun tahtası olmaya devam ediyor. Geçmişte İstanbul’un kent yaşamındaki sorunlarını düzeltmek şöyle dursun, yeni sorunlar eklemeyi görev bilen AKP belediyeciliği ve Hükümeti, şimdi de yıllardır ısıtıp ısıtıp, kamuoyunun baskısıyla sümen altı ettikleri 3. Köprü tartışmasıyla yeniden karşımızdalar. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da nüfusun planlanmasına dair vize gibi parlak(!) fikirlerin kaynağı olan bu anlayış bugün de mega kentin ulaşım sorununa yine aynı yüzeysellikle bakmaya ve sorunun kaynağındaki ulaşım planlamasının yanlışlarını görmemeye devam ediyor. Başka şehirlerde yaşayan yurttaşlar için İstanbul’a gitme ihtiyacını ortadan kaldırmak yerine onu yasaklamayı tartışan zihniyet bugün kendi yasakçı anlayışıyla bile tezat oluşturmakta, İstanbul’un kendisini taşımaktan çok uzak olan kütlesini yeni bir köprü inşaatıyla daha da büyütmeye ve geleceğini karartmaya çalışmaktadır.

Meslek odaları tarafından İstanbul’un var olan ulaşım sorununu katlayarak artıracağı ve uzun vadede İstanbul’u mega bir keşmekeşe döndüreceği bilimsel olarak ortaya konulan, kamuoyunca rant köprüsü olarak da bilinen 3. Köprü tartışmaları son günlerde daha da artmış görünüyor.  İki yıldır zaman zaman 3. köprü projesini gündeme getiren AKP hükümetinin, artık harekete geçmek üzere olduğu görülmektedir. Bilim insanları, üniversiteler ve meslek odalarının yani İstanbul’un sahiplerinin tüm itirazlarına karşın proje hızla kamuoyunun önüne getiriliyor.

3. Köprü Bir İhtiyaç Değil, Rant Yaratma Aracıdır!

'Dün dündür, bugün bugündür' sözü bir kez daha doğrulanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde “3. Köprü İstanbul’u bitirir” diyerek 3. Köprüye karşı olan Tayyip Erdoğan’ın bugün fikirlerini değiştiren nedir? Güzergahın esrarengiz biçimde saklanması ile başbakanın fikrini değiştiren ortak bir rant planının gizlice devreye sokulması mıdır?

Kaldı ki, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı yaptığı dönemde 1/50.000 ölçekli ana planda da (1995), yakın zamanda yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında da 3. Köprü projesinin olmadığını görüyoruz. Bu durum TBMM’de de gündeme getirilen “AKP hükümetinin 3. Köprüde ısrar etme nedeni, kimi uzmanlara göre, İstanbul'da yaşanan arsa ve arazi sıkıntısına bağlanmaktadır. Sözde güzergâhın sır gibi saklanmasına karşın AKP'ye yakınlığı ile bilinen kimi şirketlerin ve kimselerin bölgede arazi edindiği kamuoyuna yansımıştır. Bu anlamda, 3. Köprü projesi, iddia edildiği gibi, arazi rantından mı kaynaklanmaktadır?” sorusundaki şüpheleri doğrular niteliktedir.

Aynı 1/100000 ölçekli planda yapılması öngörülen bir başka uygulama da “8.2.116: Marmara denizi’nde yapılacak bilimsel araştırmalar (deniz ekosistemi, dip akıntıları v.b)  sonucunda ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda günübirlik turizm, rekreasyon, eğlence, festival, toplantı gibi etkinliklere yönelik ‘sosyal etkinlik adası’  niteliğinde yapay adalar yapılabilir. Bu adaların konumu, büyüklüğü ve yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” hükmüyle ifade edilen, Marmara Denizi’nin içinde bir takım yapay adalar kurulması projesidir. Eğer birileri bunu gerçekten planlıyorsa bu yetkililer İstanbul’a, halkımıza ve tüm ülkeye nasıl bir ihanet içinde olduklarının farkında değillerdir. Makina Mühendisleri Odası’nın ve tüm duyarlı çevrelerin daha geçtiğimiz hafta 17 Ağustos depreminin yıldönümünde altını çizerek vurguladığı üzere İstanbul’da büyük bir deprem yaşanması ihtimali uzak değildir. Olası bir depremde deniz ortasında kurulmuş yapay adacıkların büyük bir felakete yol açacağı mutlaktır. İstanbul deprem riskinden kaynaklanan sorunlarının daha hiç birini çözememişken bunlara yenileri eklemek olsa olsa bu yapay adacıkları rant merkezi haline getirme, sermaye sahiplerine kiralama-satma anlayışına teslim olmak anlamına gelmektedir. Dubai’den esinlenerek üretilen bu planlamalar İstanbul’un doğal kaynaklarıyla da, ihtiyaçlarıyla da, geleceğiyle de büyük bir tezat oluşturmakta, üstünde yaklaşık 20 milyon insanımızın yaşadığı şehir Dubaileşme furyasının sığ kentleşmesine terk edilmektedir.

3. köprü projesi İstanbul'un trafiğini rahatlatmayacağını hatta kente bağlanan bağlantı yollarının yerleşim yerlerindeki daralma zorunluluğundan buna uygun olmadığı için daha büyük keşmekeşe neden olacağı şimdiden görülüyor.

İstanbul’un Ciğerlerine Bir Hançer Saplanıyor!

Yıllardır kenti yönetenlerin, bilim insanlarının ve meslek odalarının tüm uyarılarına karşın rant uğruna yok edilen yeşil alanların üzerine plansız ve çarpık kentleşmeyle yapılan beton yığınları, artık kentin kuzeyinde son kalan ormanları da tehdit eder hale gelmiştir. Orman Mühendisleri Odasının hazırladığı hava çekimlerini içeren kayıttan da takip edilebileceği gibi yavaş yavaş ormanlarımızın yeni rant alanlarına dönüştüğünü görüyoruz.

Ormanlarımızın ve su havzalarının zarar göreceği açıktır. Çevre ve Orman Bakanının açıklamalarında de bu gerçek itiraf edilmiştir. Sayın Bakan, Ormanlara fazla zarar verilmemesi için “konuya hassasiyetle yaklaştığını”, Ulaştırma Bakanlığı ile bu konuyu görüştüğünü, bazı bölgelerde “gerekirse” tünel geçişleri yapılacağını söylüyor.  Çevre Bakanı’nın söylediklerinin hiçbir somut dayanağı yoktur, söylemi tamamen kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük görünmektedir. Bakan, bahsi geçen alana yapılacak bir köprü inşaatının Avrupa Yakası'nda Belgrad, Çatalca, Kemerburgaz, Fatih ormanları, Anadolu Yakası'ndaysa Beykoz, Ömerli ve Şile ormanları tahrip edileceğini, güzergah nereden geçerse geçsin kuzey ormanlarının büyük bir bölümünün zarar göreceğini, bölgedeki su havzalarını kirleteceğini bilmiyorsa bu alanda faaliyet gösteren demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve meslek odalarından destek alabilir.

Başka bir İstanbul yok!

İstanbul’un talan edilmesine karşı  halkımızın ve kamuoyunun,demokratik haklarını kullanarak harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu planların uygulanması ile İstanbul’un orman ve su havzalarının talan edilmesi geri döndürülemez bir yıkımdır.

Bilindiği gibi 2. Köprü ve bağlantı yolları yapılırken bu yolların çevresindeki yerleşim alanlarında çok büyük rantlar doğmuş; büyük sermayenin, emlak zenginlerinin, mafyanın bu rantlara el koyduğu bir süreçte bölge ormanları, su havzaları yok edilmiştir. Bu bölgelerde TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 9 yerleşim yerinde nüfus ortalama % 500 artmıştır. Tüm bu sonuçlar rant için yapıldığı açıkça belli olan 3. Köprünün İstanbul’a ihanet olduğunu ortaya koymaktadır.

Makina Mühendisleri Odası Ne Diyor?
Biz, Makina Mühendisleri Odası olarak metrobüs projesi aşamasında da yaptığımız uyarıları tekrarlıyoruz. Kent içi ulaşımda raylı sistem en optimum ve akılcı çözümdür. Odamızın Ulaştırma Gerçeği Raporunda belirtildiği üzere kent içi ulaşımda“ Bilimsel, akılcı yöntemlerle uzun vadeye yayılan raya bağımlı normal ve raylı (seri) sistemlerin devreye sokulması ve bu sistemlerin otobüs, ve deniz ulaşımıyla eşgüdümlü hale getirilmesi gerekir. Bunun için İstanbul kent içi ulaşım sorumlularının, başta kent plânlamacıları olmak üzere üniversiteler ve meslek odalarıyla birlikte çalışmaları gerekmektedir. Bu yapılmadığı zaman, 3. Köprü ve metrobüs  gibi ihtiyaca cevap vermeyen sistemler çözüm olarak ortaya atılmakta, amaçsız yatırımlarla kamusal zarara yol açılmakta, bu kötü yönetimlerin faturasını ise halk ödemektedir. “

Bu anlayış ışığında Odamızın “Ulaşım Politikası”na dair somut çözüm önerileri şu şekildedir:
• İstanbul’un tüm özelliklerini dikkate alan, Demokratik katılımlı, bilimsel “Ulaştırma Ana Planı” yapılmalı, geçmişte yapılan çalışmalar bu amaçla değerlendirilmelidir. Bu planın uzun, orta ve kısa erimli hedefleri ve stratejisi olmalıdır.
• Bu plan kapsamında, demiryolu, denizyolu ve karayolu için ayrı ayrı Ana Planlar hazırlanmalıdır. Ayrıca bunların eşgüdümünün nasıl yapılacağı belirtilmelidir.
• Başta metro olmak üzere hafif raylı sistemler ve deniz yolu taşımacılığı yaygınlaştırılmalıdır.
• Demiryoluna göre 2 misli, hızlı suyoluna göre neredeyse 3 misli daha fazla enerji tüketen karayoluna yapılmakta olan bütün yeni yatırımlar durdurulmalıdır.
• Toplu taşımayı özendirici politikalar geliştirmeli, özel araç yerine toplu taşım araçları halkımız tarafından sağlıklı ve güvenli bir seçenek haline getirilmelidir.
• Ülkenin ve kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler tartışmaya açılmalı, meslek odaları, bilim insanları ve üniversiteler ile bu konularda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin görüşleri alınmalı ve karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. Kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.
• 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı mutlaka baştan gözden geçirilmeli, şehrin kaderini derinden sarsacak planlamalara son verilmelidir.
• İstanbul’un ulaşım planlamasında TMMOB ve ilgili odaların görüşlerine mutlaka başvurulmalı, bilimsel çevreler sürecin parçası haline getirilmelidir.

Kamusal yatırımların karar süreçlerinde Meslek Odalarını, Üniversiteleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerini değerlendirmeyen, bilimi dışlayan “rantçı” anlayış İstanbul’a zarar vermeye devam ediyor.

Kamu yararı gözeten bir kurum olarak yetkilileri uyarıyoruz; kent ve insana dair kararlarınız ve uygulamalarda tercih edilen piyasacı rantçı anlayış, kente ve insana zarar verir niteliktedir. Kamu kaynaklarını maksimum fayda ile değerlendirmek için kamusal karar ve denetim süreçlerini işletin. Bizler toplumumuzun sağlıklı ve güvenli geleceğinin tüm yurttaşlar için eşit şekilde gerçekleşmesi kararlılığımızdan vazgeçmeyecek, bu kararlarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

 

DİSK, KESK VE TMMOB'UN TTB’NE DAYANIŞMA ZİYARETİ
DİSK, KESK VE TMMOB'UN TTB’NE DAYANIŞMA ZİYARETİ
DİSK, KESK, TMMOB Temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği’ne dayanışma ziyaretinde bulundular.
TTB: "COVID-19 ÖLÜMLERİNDE AVRUPA İKİNCİSİYİZ"
TTB: "COVID-19 ÖLÜMLERİNDE AVRUPA İKİNCİSİYİZ"
Türk Tabipleri Birliği 6. ay Covid-19 değerlendirme raporunu Hayatın Rengi’nde açıkladı. Rapora göre; Türkiye Covid-19 ölümlerinde Avrupa ikinciliğine yükseldi!
İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU BELLİ OLDU
İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU BELLİ OLDU
İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda yapılan oylamanın ardından Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belli oldu.
NİĞDE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
NİĞDE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Niğde'nin Bor ilçesinde bu akşam (20 Eylül 2020) saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TTB: SALGIN İSTANBUL'DAN ANADOLU'YA YAYILDI
TTB ANKETİ: SALGIN İSTANBUL'DAN ANADOLU'YA YAYILDI
TTB'nin koronavirüsle ilgili anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre Covid-19 salgını İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı.
2020 OKTAY EKİNCİ BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
MİMARLAR ODASI 2020 YILI OKTAY EKİNCİ BASIN ÖDÜLLERİ VE ÇEVREYE KATKI ÖZEL ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU
Nurcan Bilge Gökdemir ve Zafer Arapkirli  Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından “Mimarlar Odası 2020 Oktay Ekinci Basın Ödülü”ne layık görüldüler.
SÖZLERİMİZİN ARKASINDA, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ!
TTB'DEN BAHÇELİ'YE: SÖZLERİMİZİN ARKASINDA, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ!
MHP lideri Bahçeli'nin vatana ihanetle suçlayarak kapatılmasını istemesinin ardından Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Türk Tabipleri Birliği'nin uyarmak ve öneri paylaşmak etik sorumluluğu olduğu ifade edilerek "Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" denildi.
ANKARA TABİP ODASI: SALGIN KONTROLDAN ÇIKTI
ANKARA TABİP ODASI: SALGIN KONTROLDAN ÇIKTI
Koronavirüs salgınına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapan Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık Bakanlığı’nı uyardı. Açıklamada Ankara’da yatan hasta servislerinin dolduğuna ve hastaların tıka basa hastanelere yerleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.
TİKTOK ARTIK HAYVANA ŞİDDET VİDEOSU YAYINLAMAYACAK!
HAYTAP'IN BİR BAŞARISI DAHA!
TİKTOK, ARTIK HAYVANA ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ YAYINLAMAYACAK!

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) Tiktok'la anlaşmaya vardıklarını, bundan sonra hayvana şiddet videolarının Tiktok internet sitesinde yayınlanmayacağını açıkladı. HAYTAP ve Tiktok arasında imzalanan protokol gereğince hayvana şiddet içeren görüntüler Tiktok internet sitesinden kaldırılacak.
İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
İç İşleri Bakanlığı gece saat 22.00 sularında yaptığı açıklamayla Koronavirüs nedeniyle 30 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
1928 YILINDA BOZKIRDA YANAN BİLİM IŞIĞI
1928 YILINDA BOZKIRDA YANAN BİLİM IŞIĞI
Mustafa Kemal Paşa Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini yaptı. Sivas'tan, Ankara'ya gitmek için zor koşullarda Heyeti Temsiliye'den arkadaşları Rauf Bey, Heyet-i Temsiliye istişari üyesi Ahmet Rüstem, Mazhar Müfit (Kansu) ve Hakkı Behiç Bey...
AÇIKHAVA REKLAMCILARINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK
AÇIKHAVA REKLAMCILARINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BÜYÜK DESTEK
Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), hiçbir karşılık beklemeden üyeleri tarafından üretilen Ventilasyon Siperlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelere bağışlıyor. Ventilasyon Siperleri, sağlık ekipleri tarafından Koronavirüslü hastaları entübe ederken kullanılıyor.
65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK!
65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK!
65 yaş üstü ya da akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.
CHP'Lİ BİÇER, "HUKUKU YOK SAYANLARIN SARAY SEVDASI: AHLAT!"
CHP GEN. BŞK. YRD. GÜLİZAR BİÇER'İN "AHLAT'A SARAY" KONUŞMASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca TBMM'de görüşülmekte olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Ahlat'a Saray yapılmasının önünü açan 20. Maddesi üzerine konuştu.
MEB'İN KİTABINDA "BAŞI AÇIK VE KAPALI KADIN" ÖRNEKLERİ!
MEB'İN KİTABINDA "BAŞI AÇIK VE KAPALI KADIN" ÖRNEKLERİ!
'Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimleri' kapsamında hazırlanan kitap, rehber öğretmenlere dağıtıldı.
ERDOĞAN ÇOLAK YENİDEN TEB BAŞKANI SEÇİLDİ
ERDOĞAN ÇOLAK YENİDEN TEB BAŞKANI SEÇİLDİ
Görev dağılımı sonucunda 42. dönemde Ecz. Oğuz Ekincioğlu II. Başkan, Ecz. Arman Üney Genel Sekreter ve Ecz. Saygın Garğın Sayman olarak görev yapacaklar.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ RAPORU
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ RAPORU
Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı Cinayeti Raporu yayınlandı. Raporun tamamı Word dosyası olarak BELGELER DENİZİ bölümümüzde. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
TİYATRO SANATÇILARI "SEYİRCİ KALMAYIN" DİYOR
"Seyirci Kalmayın" protesto gösterisinde şu sloganların yer aldığı pankartlar taşınacak:* YARGI SİYASALLAŞIYOR. SEYİRCİ KALMAYIN!
* ÇAĞDAŞ EĞİTİM HERGÜN DARBE YİYOR. SEYİRCİ KALMAYIN!
* ONLAR –BİZLER DİYE KUTUPLAŞTIRILIYORUZ. SEYİRCİ KALMAYIN!
* LAİK CUMHURİYET TEHLİKEDE. SEYİRCİ KALMAYIN!
* BİLİMİN IŞIĞI KARARTILIYOR. SEYİRCİ KALMAYIN!
BİRAZ DA GÜLELİM: TRT SÜTUNLU STÜDYOLARINA KAVUŞTU
TRT bir ilke imza attı. Eski Etimesgut Verici İstasyonu binası, duvarları yıkılıp, tavan döşemesi kırılarak, içinde sütunlar olan TV stüdyosuna dönüştürüldü.
BAŞBUĞ: TEK TİP ÇOK ZOR, BEDELLİ İMKANSIZ
Başbuğ, bedelli askerlikle ilgili bir soruyu "Kesin olarak söylüyorum, bu konu kapanmıştır" diyerek yanıtladı. (Fotoğraf: Saim Tokaçoğlu)
TSK, "İDDİALAR KABUL EDİLEMEZ"
Taraf gazetesinin açıkladığı "Balyoz Eylem Planı" iddiaları üzerine Genelkurmay Başkanlığı web sayfasından bir açıklamada bulundu.
BAŞBUĞ: ELİMİZDEKİLERİ AÇIKLARIZ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 'Sabrımız taşarsa' sözlerine açıklık getirdi: Elimizdekileri açıklarız...
"3. KÖPRÜ İHTİYAÇ DEĞİL, RANT ARACIDIR!"
İlter Çelik, "Gerçek çözüm ulaşım sorununa bilimsel olarak bakılarak, deniz ve demiryolu taşımacılığını birincil alternatif olarak görmek ve İstanbul halkını sağlıklı, güvenli bir toplu taşıma sistemine yönlendirmekte aranmalıdır"
DENİZ FENERİ DAVASINDA GELİŞME
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Letonya makamlarından bilgi istedi.
34 YILA HÜKÜMLÜ GÜLER ZERE KANSERE YAKALANDI
Yasadışı DHKP-C’ye üye olduğu için 34 yıl hapis cezasına çarptırılan Güler Zere, ağır cezaevi koşullarında yaşam savaşı veriyor. Zere'nin damağının yarısı kulağına kadar alındı.
YARGITAY DEV-YOL KARARINI BOZDU
YARGITAY DEV-YOL KARARINI BOZDU

Yargıtay, Dev-Yol davasını sanıkların savunma haklarının engellendiği gerekçesiyle bozdu. 21 sanık tekrar yargılanacak.
VAKİT YAZARI HÜSEYİN ÜZMEZ "ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR" İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez "Çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemede tutuklandı
ÇARŞI: HALK YİNE MAĞLUP
Çarşı 31 kişinin yaşamına mal olan sel felaketinde duyarlılığını gösterdi....
GÜLER ZERE'NİN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR
Avukat Oya Aslan, “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, tutukluluk halinin tedavisine engel olduğu yönünde rapor verdi. Adli Tıp Kurumu bu raporu dikkate almadı"
"İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ÇILDIRTIYOR!"
Türk Eczacıları Birliği yaptığı basın açıklamasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı M.Emin Zararsız’ı yalanladı. TEB, "İTS çalışmıyor, çıldırtıyor!"
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
 8 :
 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2018 | Son Güncelleme : 21.09.2020 - 04:49:32 | Şu an 174 kişi online | Kullanım Koşulları